Profil

Holler ApS er et psykologisk rådgivnings- og konsulentfirma der arbejder med pædagogiske, psykologiske og organisatoriske evaluerings- og udviklingsprocesser i private og offentlige organisationer.

Holler ApS drives og ejes af cand.psych. Morten Holler. Opgaverne løses af mig personligt, men når opgavens art eller omfang kræver det, samarbejder jeg med andre konsulenter fra mit netværk, fx. psykologer, socialrådgivere og teaterfolk.

Jeg arbejder meget i og med processer – dette er min styrke. Enhver opgave skal ses som ny og med muligheder. Jeg ønsker ikke kun at tale om tingene, der skal også handles – beredskaber skal trænes. Det handler for mig om at skabe sammenhænge, hvor form og indhold falder sammen og der reflekteres over sammenhængene – det giver de bedste læringsbetingelser. Man lærer/indøver ved at udøve.

I mit arbejde handler det om at skabe bevidsthed, klarhed og sikkerhed for sammenhænge mellem tanker, følelser/kropsfornemmelser og handlinger, set i forhold til eksisterende rammer og strukturer (kontekst). Dette gælder både for det enkelte menneske og for samspillet mellem mennesker. Således kan der skabes grundlag for at sanse og anerkende flere muligheder, erkende flere valg og dermed træffe beslutninger, der fører én mod målet.