Tankerne Bag

Jeg tror på

  • at mennesker og organisationer lærer ved at øve sig
  • at mennesker og organisationer grundlæggende besidder en viden om, hvad der er bedst for dem
  • at under de rette vækst- og træningsbetingelser vil denne viden blive bevidst
  • at indsigt i hvad målet for en udviklingsproces er, skaber tydelighed omkring valg af midler og metoder til at nå målet
  • at mennesker og organisationer, der indstiller sig på at øve sig og reflektere, opnår deres mål.

Vision

Min vision er

  • vedholdende at finde og udvikle værdifulde, meningsfulde samt tryghedsskabende måder at støtte og hjælpe mennesker og organisationer i deres udviklingsprocesser.

Mission

Min mission er

  • i samarbejde med mennesker og organisationer, at medvirke til menneskers og organisationers udvikling i harmoni med det enkelte menneskes natur og ressourcer, samt organisationens forretningsidé og målsætning, i den virkelighed mennesket og organisationen er en del af.