Supervision

I forbindelse med supervision arbejder jeg indenfor 3 hovedområder:


Sags- eller personsupervision
tilbydes enkelpersoner og grupper i offentlige og private organisationer, der i deres arbejde oplever en nødvendighed i at blive klogere på og lære

hvordan opgaverne bedre kan løses, hvordan et samarbejde kan udvikles
hvordan man som menneske/professionel bliver bedre til at tackle belastninger/stress
hvordan den professionelle funktion kan udføres på andre måder
hvordan man som menneske og professionel bliver mere tilfreds i sit arbejde

Valg af supervisionsmetode afhænger af kundens ønsker og supervisonsemnernes karakter. Jeg kan fx tilbyde systemisk supervision med reflekterende team, kognitiv supervision med vægt på det erkendelsesmæssige, trænings- og beredskabsudviklende supervision med vægt på det handlemæssige repertoire. Ofte vil det være sådan at der i samarbejde med kunden udvikles den måde, der passer bedst for kunden.

Se eksempel på samarbejdsaftale ang. sags- og personsupervision.


Personale intern supervision
tilbydes medarbejdere i offentlige og private organisationer, der har et ønske om at udvikle en medarbejderkultur, der selv bidrager til organisationens og medarbejdernes udvikling.

Personale intern supervision er en udviklingsstrategi, hvor jeg som supervisor og træner i et uddannelsesforløb lærer gruppen af medarbejdere at supervisere sig selv, således at gruppen efter endt træningsforløb bliver en selvudviklingsgruppe, der kan anvende supervision som arbejdsredskab.

Den nærmere planlægning af hvordan træningsforløbet og den senere implementering af den konkrete supervisionsform skal foregå sker altid i et samarbejde med den konkrete personalegruppe samt ledelse. 

Læs mere


Direkte supervision
tilbydes undervisere i alle former for undervisning, der sammen med de underviste er interesserede i at blive klogere på og lære af kulturen i undervisningsrummet.

Direkte supervision går ud på at foretage en fælles (supervisor, lærer, kursister, evt. kollega)udforskning i undervisningssituationen; en undersøgelse af lærerens valgte interessefelter med det formål, at læreren bliver klogere på sin gerning som lærer. Det er vigtigt, at det er læreren, der sætter dagsordenen for, hvad der skal tales om og hvad der ikke skal tales om i timen. Læreren kan forinden afgive en bestilling til supervisor. Ofte vil der være en anden lærer med for siden at kunne støtte læreren, der har modtaget direkte supervision, i dennes læring fremover.

Formen vil typisk være at supervisor giver direkte supervision i én undervisningstime efterfulgt af en samtale på 1-2 timer i et andet lokale, hvor supervisor, lærer og den observerende lærer udleder læring og udviklingstemaer.