Eksempel

Supervision for XX
(Personalegruppe med 8 medarbejdere i et ungetilbud)

Det overordnede formål er med udgangspunkt i den konkrete/praktiske virkelighed at udvikle her- og nuværende værktøjer, der øger kvaliteten, effekten og tilfredsheden omkring arbejdet med klienterne.

Formål:

  • At udvikle en praksis i gruppen hvor alle i gruppen er bevidste om motiver, værdier og virkninger, samt at alle arbejder mod samme mål – organisatorisk bevidsthed
  • At den enkelte medarbejder bliver mere tilfreds, tryg og sikker i sine arbejdsfunktioner – trivsel
  • At den enkelte medarbejder bliver klogere og mere bevidst om egne strategier og handlemåder og dermed opnår øget selverkendelse og selvadministration – personlig og faglig udvikling
  • At der udvikles en fælles vi-kultur, således at den enkle medarbejder oplever, at der altid er opbakning – organisatorisk tryghed
  • At der fælles udvikles strategier og metoder til håndtering af opgaver og de unge i overensstemmelse med projektets mål – organisatorisk styring
  • At blive klogere på det der lykkes – sætte fokus på det der virker, forebyggelse
  • At gøre hinanden gode, blive hinandens sparringspartnere


Form:
Morten Holler yder supervision gennem 6 møder á 3 timer for at træne og udvikle beredskaber ud fra konkrete situationer i samarbejdet om eller i mødet med klienterne. Der arbejdes med reflekterende team, teoriudledning samt træningsforløb. Idéen er, at medarbejderne lærer bedst ved at høre om (viden), prøve af (træne) samt tænke over sammenhængen (refleksion) set i forhold til hvad gruppen gerne vil opnå med deres arbejdsindsats.

Gå Tilbage